Słownik pojęć

bieg – pochylona część schodów, na której umieszczone są stopnie;
stopnica, podnóżek, posunięcie – główna, pozioma część stopnia;
podstopnica, przednóżek, podniesienie – pionowa część stopnia;
naczółek, nosek – część stopnie wysunięta nad podstopnicą;
spocznik, podest – poziomy element kończący/rozdzielający biegi schodów;
dusza – prześwit między biegami schodów bądź wolna przestrzeń pośrodku schodów pomiędzy dwoma biegami;
policzek (belka policzkowa) – belka, na której opierają się stopnie;
podniebienie – nachylona płaszczyzna znajdująca się pod spodem biegu schodów;
poręcz, balustrada z poręczą lub pochwyt – elementy zabezpieczające, umieszczone wzdłuż biegów schodów i spoczników od strony nie przylegającej do ściany.