Kalkulator schodów

Wstępne dane:

Wysokość (Y) cm
Długość (X) cm
Liczba kroków (C)
Grubość (Z) cm
Wystająca krawędź (F) cm

Długość Stringer cm
Odległość na strunie cm
Kąt cięcia stopni

Wielkość kroku:

Wysokość kroku (E) cm Nie powinna przekraczać 19 cm.
Głębokość kroki (G) cm

Powinna znajdować się w przedziale 25-32 cm.

Schody bardzo wygodne – 32 cm,

wygodne – 30 cm,

przeciętne – 29 cm,

podrzędne – 25 cm

Wysokość piony (H) cm

Powinna znajdować się w przedziale 15-19 cm.

Schody bardzo wygodne – 15 cm,

wygodne – 16 cm,

przeciętne – 17 cm,

podrzędne – 19 cm.

Sugerowana liczba kroków
Schody są wygodne jeśli ta wartość mieści się w przedziale 60-65.